Search form

Num 19:7

7Eh re' Eliazar i k'amal kib'eeh aj tiij naa rutz'ajam taqe ruso', naa rub'anam ritiin junpa'liik. Kora'j naa rokiik re' chupaam i itz'ihy naah paat wilkeeb' wii'. Xa re' la' konaa wo' rukahniik chi ch'uwa' wach korehtaal inokik i q'iij.