Search form

Num 2:10

10Eh re' taqe i riih ruum i Rubén pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij naakiyejaam i ki-itz'ihy naah paat. Eh nakijosam taxaaj i itz'ihy kehtalil, eh re' Elisur rak'uun i Sedeur naa ruk'amwiik kib'eeh i ki soldado.