Search form

Num 2:12

12Chucheel i riih rumaam i Rubén naa kiyejaam i ki-itz'ihy naah paat i riih rumaam i Simeón. Eh re' i Selumiel rak'uun Zurisadai naa ruk'amwiik kib'eeh i ki soldado.