Search form

Num 2:18

18Eh re' taqe i riih rumaam Efraín panookb'al q'iij reje naa kiyejaam i ki-itz'ihy naah paat, ar naakijosam taxaaj i itz'ihy kehtalil, eh re' Elisama rak'uun i Amiud i k'amal kib'eeh i ki soldado.