Search form

Num 2:20

20Eh chi kicheel i riih rumaam Efraín naa kiyejaam i ki-itz'ihy naah paat taqe i riih rumaam Manasés. Eh re' i Gamaliel rak'uun i Pedasur, i k'amal kib'eeh i ki soldado.