Search form

Num 2:25

25Eh re' taqe i riih rumaam i Dan pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij naa kiyejaam ki-itz'ihy naah paat, ar naakijosam taxaaj i itz'ihy kehtalil, eh re' Ahiezer rak'uun i Amisadai i k'amal kib'eeh i ki soldado.