Search form

Num 20

Re' noq xelik chee ha' pansaq rehp ab'aj

1Chupaam i peet poh reeh i haab', re' taqe i aj Israel xi ponik chupaam i ye'aab' chiq yuuq' Zin. Eh ar xi kahnik chupaam i tinamit Cades, eh ar xkimik i María, ar wo' xkimuq'aa'.

2Eh ruum chi ma' xkireq ta kihaa' i aj Israel chupaam i ye'aab' re' re' xchalik kijosq'iil chinaah i Moisés, ruch'ihil i Aarón. 3Je' wili xkiq'or i tinamit reh i Moisés:

Ma' xta naq reet chi xoj kimik ta haa' kuuk' i tinamit xukansaj i QaJaaw Dios. 4¿Chib'ih reet noq xoj ak'am taq chaloq i hoj, hoj rutinamiit i QaJaaw Dios chupaam i chiq yuuq' wili? ¿Mi naawaaj taq re' hat chi naaqakimiik chi qunchelaal i hoj, ruch'ihil taqe i qachikoop? 5¿Chib'ih reet noq xoj awesaj taq cho Egipto, eh ayu' taq chik xoj ak'am chaloq chupaam i ye'aab' wili ma' xta kamaj? Ayu' ma' xta i neenqatik qeh, ma' rub'an taj i higo, i uuva, i granado. Eh ni xata naq ha' i wilik chi neenquk'ej, inki taqe.

6Eh re' i Moisés ruch'ihil i Aarón xi elik reje chikiwach i tinamit xiooj panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', xkik'utzaa' qohoq kiib' korehtaal xkireq wach ak'al ruuk' i yejal kiwach. Eh re' i ruloq'il i Dios xuk'uhtaaj riib' chikiwach. 7Re' i QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or reh i Moisés:

8Re' hat cha chop i karote, eh awuch'ihil i Aarón noq neenamol kiwach i tinamit. Eh chikiwach i keh nee taq inaq'or reh i saq rehp ab'aj chi nee ruyeew chaloq i ha' nee taq inawilow chi nee nelik chaloq i ma' k'isa, ha' eh neenkian kihaa' chu'nchel i tinamit, je' wo' i kichikoop, inki.

9Eh re' i Moisés xuchop wo' hoq i karote wilik chuwach i QaJaaw je' rukab' i xq'orarik reh. 10Re' i Moisés, i Aarón xkimol wach i tinamit chuwach i saq rehp ab'aj, re' i Moisés je' wili i xuq'or keh:

Chab'iraj taq i hat i xaq'etwachej taq i Dios: ¿Mi rik'ul re' chi re' hoj naaqesam chee ha' chupaam i saq rehp ab'aj wili reh chi nee taq inqayeew aweh chi uuk'jik?

11Eh noq xukohlaaj ruq'orariik i re' i Moisés xuksaj johtoq i karote, eh ka'pech xuq'oj i koq wach i saq rehp ab'aj ruuk' i karote. Eh yohb'aal wach i ha' xelik cho chupaam, eh re' taqe i aj Israel ruch'ihil i kichikoop xkian kihaa'. 12Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés, i Aarón:

Ruum chi ma' xanimaj ta taq i xnuq'or aweh, eh ma' xayeew ta taq nuloq'il chikiwach i aj Israel. Re' hin ma' naa ta nuye'em q'ab' chi nataq akojom i koq i tinamit wili chupaam i ye'aab' nuq'orom rib'iral chi naa nuye'em keh, inki.

13Re' taqe wili xk'ularik chupaam i ye'aab' xelik wii' i ha' ar Meriba re' i xkichoqej wii' i QaJaaw taqe i aj Israel. Eh re' reh ruuk' taqe i xub'an ar xuk'uhtaaj chikiwach chi wilik i rusantohiil.

Re' Edom ma' xuyeew ta q'ab' chi xik'ik paruye'aab' taqe i aj Israel

14Noq ko wilkeeb' ar Cades, re' i Moisés wilik taqe i raj taqareel xutaq'aaj reje ruuk' i kireey i aj Edom, je' wili i xkiq'or ponoq reh: Re' hoj i hoj aj Israel quuk' qiib' taq awuuk' i hat xoj taq'ab'jik chaloq chuq'orariik aweh, re' hat aweht'al wo' hoq chib'ih i ti' k'axik xoj ik'ik wii'. 15Re' taqe i qamaam qati't najtir xiooj chi patinik ar Egipto najt xi k'acharik ar, eh xi ik'tesjik chi ti' k'axik kuum i aj Egipto, eh je' wo' chik re' i xkian qeh hoj. 16Ruum i re' xqapahqaaj otob'il reh QaJaaw Dios chi naakooj resam cho ar, xub'iraj wo' hoq i xqapahqaaj reh ruuk' oq'ik, xutaq'aaj chaloq jinaj i ánjel xoj resaj wo' cho ar Egipto yu'naak ar chik wilkooj chupaam i tinamit Cades, pank'ula't cho ruuk' aaye'aab'. 17Ruum aj re' xoj chalik chupahqaljiik aweh otob'il reh chi nee nayeew q'ab' qeh chi nee qoh ik'ik paruyuq'ul aatinamiit. Re' hoj ma' nee ta qoh ik'ik chupaam i ye'aab' wilkeeb' wii' i tik mu'uun re' i tikooj wii' taqe i uuva. Eh ma' nee ta wo' i nquk'eej qeh i ha' wilkeeb' chupaam taqe ajul haa'. Eh re' i korik b'eeh neenqak'am ma' nee tan qajal i qab'eeh korehtaal inqaq'at wach i ruyuq'ul aatinamiit, inki taqe.

18Eh re' i kireey i aj Edom je' wili i xuq'or:

Re' hin ma' nee ta nuyeew q'ab' chi nee taq ti ik'ik paruyuq'ul i nutinamiit. Eh wila' xamin taq chawiib' chi ik'ik, netaq tiooj nuq'at wuch'ihil taqe i nu soldado, inki.

19Eh re' taqe aj taqareel je' wili i xkiq'or reh:

Chakuy chayeew ti q'ab' qeh re' hoj re' korik b'eeh neenqak'am, eh wila' re' hoj, oon wila' re' taqe i qachikoop xkuk'ej keh i ha' wilkeeb' chupaam taqe ajul haa' nee wo' inqatoj aweh, re' inqaaj re' chi nee nayeew q'ab' qeh chi nee qoh ik'ik chi qooq, inki taqe.

20Eh re' i kireey i aj Edom je' wili i xuq'or: Re' hin

Xnuq'or taq chik aweh chi ma' nee ta taq ti ik'ik, inki.

Eh xuk'am taqe reje i ru soldado wilik kikanteesb'aal kuuk' xooj chi kiq'atariik i aj Israel. 21Eh re' Edom ma' xuyeew ta q'ab' chi xik'ik chupaam i ruyuq'ul i rutinamiit. Eh kilow chi je' re' i aj Israel tokoom chik i b'eeh xkik'am reje.

Re' noq xkimik i Aarón

22Eh chu'nchel i tinamit xi elik pan tinamit Cades ar xiooj reje chi korkiil i yuuq' Hor. 23Eh ar pank'ula't reje reh i ruyuq'ul i rutinamiit i Edom, je' wili i xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés, i Aarón: 24Re' i Aarón naa rukimiik ma' naa ta nuye'em q'ab' chi naa rukojom i koq taqe i aj Israel wili chupaam i ye'aab' nuq'orom rib'iral chi naa nuye'em keh ruum akab'cheel taq ma' xanimaj ta taq i nuk'uhb'aal aha' xelik cho wii' i ha' ar Meriba. 25Re' hat Moisés chak'am johtoq i Aarón ruch'ihil i rak'uun Eleazar chinaah i yuuq' Hor. 26Eh ar neenawesaj i ruso' chi riij re' xukoj noq xkahnik chi k'amal kib'eeh aj tiij, chi riij chik i Eleazar i rak'uun nee nakoj. Re' Aarón ar naa rukimiik chaloq.

27Eh re' i Moisés xub'an wo' hoq nik' wach i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios. Eh chikiwach i ruk'ihaal tinamit xijohtik johtoq chinaah i yuuq' Hor. 28Eh re' Moisés ar xresaj chi riij i ruso' i Aarón re' xukoj noq xkahnik chi k'amal kib'eeh aj tiij, eh chi riij chik i Eleazar xukoj re' i rak'uun i Aarón. Eh chinaah i yuuq' Hor xkimik i Aarón. Re' i Moisés ruch'ihil i Eleazar xiqajik cho ar. 29Eh noq xkib'iraj i aj Israel chi xkimik i Aarón i k'amal kib'eeh aj tiij, ma' k'isiin ta xtib'ik kik'ux, lajeeb' ru ka'winaq q'iij xkoq'ej.