Search form

Num 22

Re' reey Balac xutaq'aaj ruk'amariik i Balaam

1Re' taqe i aj Israel xiooj wo' chik chikiwach ar chik xooj kiyejaa' ki-itz'ihy naah paat wach k'ixkaab' Moab, chucheel i nim ha' Jordán chuwach reje i tinamit Jericó.

2Eh noq xrilow i Balac rak'uun i Zipor i kireey i aj Moab chi re' taqe i aj Israel xkian reh taqe i aj amorreo xchalik ruyo'jiik. 3Eh ma' k'isiin wo' xchalik kiyo'jiik taqe i aj Moab ruum yohb'aal wach kik'ihaal i aj Israel. 4Re' taqe i aj Moab, je' wili xkiq'or keh taqe i mama' winaq re' taqe i k'amal b'eeh chi kixilak i aj Madián:

Re' taqe i tinamit Israel wilik naa kianam qeh, naa kisacham wach i qatinamiit, je' rukab' noq i rusach wach i k'im jino'q i b'ooyax, inki taqe. 5Eh re' reey Balac rak'uun i Zipor xutaq'aaj ruk'amariik i Balaam rak'uun i Beor, ar wilik chupaam i ye'aab' Pator wilik chi chii' i nim ha' Éufrates wilik chupaam i kiye'aab'. Re' Balac je' wili xuq'or reje keh i raj taqareel: Re' taq i hat je' taq wili i neenaq'or reh i Balaam: Ruk'ihaal tinamit xi elik chaloq Egipto xkinujisaj chik paam i nutinamiit ayu' chik taqe patim chi nuwach. 6Chaloq wuuk' ayu' reh chi nee rupahqaaj i ma' holohik ta chikinaah i tinamit wili, q'e' kow kiib' chi qawach i hoj, nee oon naq inche nub'an keh, eh nee oon naq inche i nub'an reje kehteesjiik panutinamiit. Ruum re' hin weht'al chi re' reh noq i rupahqaaj i holohik inye'arik reh, eh noq i rupahqaaj i ma' holohik taj inye'arik reh, tiko'q taq ponoq reh, inki.

7Eh re' taqe k'amal kib'eeh i aj Moab kuch'ihil taqe i k'amal kib'eeh i aj Madián xiooj wo' hoq chi q'orob'jiik i Balaam, eh xkik'am reje i tumiin tojb'al reh i naa ruchaliik rub'anam, xkiq'or wo' reh i Balaam i xuq'or reje i reey Balac. 8Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Balaam:

Re' taq i hat tikaan pee taq jino'q aq'ab' ayu', ko'qal taq inab'iraj weh ab'eeh chib'ih pa' i nee ruq'or weh i QaJaaw Dios, inki.

Eh re' taqe i aj taqareel xi kahnik wo' cho ruuk' i Balaam. 9Chupaam aq'ab' re' re' xk'ulik q'orob'joq i Balaam ruum i Dios xpahqaljik reh chi je' wili:

¿Awach taqe i winaq wilkeeb' awuuk'? inki.

10Re' i Balaam je' wili ruchaq'weesjiik i Dios xub'an:

Re' Balac rak'uun i Zipor kireey i aj Moab xtaaq'anik cho keh wuuk' je' wili xutaq'aaj cho ruq'orariik: 11Re' taqe i aj Israel xi elik cho Egipto xkinujisaj chik paam i nutinamiit. Ruum aj re' inwaaj chi nee ti chalik wuuk', k'oloq apahqaaj i ma' holohik taj chikinaah, chi je' re' nee oon naq i nub'an keh, eh nee oon naq inwesaj taqe reje panutinamiit, inki chaloq.

12Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Balaam:

Ma' nee ta tiooj, eh ma' nee ta wo' rub'an chi nee naapahq'aaj i ma' holohik taj chikinaah i aj Israel ruum re' hin nuk'uxisam taqe, inki.

13Re' Balaam noq xwuktik chi junwaar, je' wili i xuq'or keh i aj taqareel:

Re' taq i hat ti sutinoq taq reje panatinamiit re' hin xuq'or weh i QaJaaw Dios chi ma' ruyee ta riib' chi nee taq kinooj chawiij, inki.

14Re' taqe i aj taqareel re' re' xi sutinik wo' chik cho ruuk' i Balac je' wili xkiq'or reh:

Re' Balaam ma' xraaj ta chalik chiqiij, inki taqe.

15Eh re' i Balac wilik wo' chik taqe i k'amal b'eeh xutaq'aaj taqe reje q'e' chik nimaq kiwach chuwach i xutaq'aaj taqe reje pampeet. 16Re' taqe i k'amal b'eeh re' re' xiooj wo' chik chi q'orob'jiik i Balaam, je' wili i xkiq'or reh:

Re' i Balac je' wili i xuq'or cho chawiij: Mansahchik ti paruk'ux chi neenchalik wuuk', inki 17Re' hin neenuyeew runimaal wach, eh neenub'an chu'nchel i nee ruq'or weh. Re' hin inwaaj chi neen k'ulik ru pahq'aaj i ma' holohik taj chinaah taqe i aj Israel wili, inki chaloq, inki taqe.

18Re' Balaam je' wili i xuq'or keh aj taqareel:

Re' Balac atoob' ta naq nee ruyeew weh chu'nchel i oro i plata nujinaq chupaam i rupaat i rub'an wii' taaq'anik ma' jaruuj neenuq'at wach i xuq'or weh i nuDios, ni xata naq neenub'an jino'q i nim wach na'ojb'al, oon k'isiin wach na'ojb'al. 19Xa re' la' tikaan wo' pee taq jino'q aq'ab' ayu' i iqal taq neenuq'or aweh chib'ih pa' jariik i nee ruq'or weh i QaJaaw Dios, inki.

20Re' Balaam xk'ulik ula'joq ruum i Dios chaq'ab' je' wili i xq'orarik reh:

Wila' re' wo' chik i hat xat chalik kiyuq'eej taqe i winaq wilkeeb' awuuk' neerub'an chi nee tiooj chikiij, xa re' la' neena a'n i neenuq'or aweh i hin, inki.

Re' Balaam xq'atarik parub'eeh ruum i ruánjel i QaJaaw Dios

21Re' i Balaam xwuktik chi junwaar xukoj rij i rub'uuruux xjohtik chaloq chi riij xchalik chikiij taqe i k'amal kib'eeh i aj Moab.

22Re' Balaam chalik chi riij ixoq b'uurux ruch'ihil taqe i kiib' chi rumoso. Eh re' i QaJaaw Dios xchalik ruk'ah chinaah i Balaam ruum xchalik wo' chikiij. Ruum i re' xuyeew riib' i ánjel parub'eeh reh chi ma' xik'ik taj. 23Eh re' ixoq b'uurux iqlik wii' i Balaam xrilow chi re' i ruánjel i QaJaaw rutz'apam paam i b'eeh, wilik ruq'aslaj ch'ihch' pan q'ab', re' b'uurux xelik reje pamb'eeh tokoom chik xuk'am reje. Eh noq xrilow chi je' re' i Balaam xtohq'ik ruq'ojom ixoq b'uurux reh chi xuk'am wo' naq chik i korik b'eeh. 24Eh chi riij i re', re' i ánjel xchalik rupab'aa' riib' panlahtz' aha' i k'ultar tikooj wii' uuva, k'ultar wo' wilik i tz'aq ab'aj chi chii' i b'eeh. 25Eh noq re' ixoq b'uurux xrilow chi wilik wo' chik pamb'eeh i ruánjel i QaJaaw xuyok'aa' i koq riib' wach tz'aq ar xuch'ey i koq i rutuuq i Balaam. Eh re' i Balaam xuq'oj wo' chik ixoq b'uurux. 26Eh re' i ruánjel i QaJaaw xchalik wo' chik chi peet b'eeh xupab'aa' riib' aha' i k'isiin wii' wach i b'eeh aha' i ma' xub'an ta chik chi xukotej riij ni xata parusak'aaj ni xata parutz'eet. 27Eh noq re' ixoq b'uurux xrilow wach i ruánjel i QaJaaw Dios xupach'aa' riib' wach ak'al. Eh noq xrilow chi je' re' i Balaam xkaqrik xuq'ojib'eej ruuk' q'ab' chee' ixoq b'uurux. 28Eh chupaam i jumehq' re' re', re' i QaJaaw Dios xuyeew q'ab' reh ixoq b'uurux chi xq'orik. Eh re' b'uurux, je' wili i xuq'or reh i Balaam:

¿Chib'ih jariik i ti' xnub'an aweh? ruuk' i wili oxpech chik axinaq'oj, inki.

29Re' Balaam je' wili i ruch'aq' wesjiik ixoq b'uurux xub'an: Re' hat xa nujot'ariik i na a'n wilik ta jino'q i nuq'as laj kuchilo wuuk' yu'naak naq neetinukansaj, inki reh.

30Eh re' ixoq b'uurux je' wili ruchaq'weesjiik i Balaam xub'an:

Jank'al kinokik awuuk' xa chi wiij wo' tib'ehik, eh re' hin ma' jank'al ta nub'an aweh i k'ahchi' nub'anam aweh yu'naak, inki. Eh re' Balaam je' wili chaq'wik xub'an:

Korik chi ma' jank'al ta na a'n weh chi je' wili, inki.

31Eh re' i QaJaaw Dios xuyeew q'ab' reh i Balaam chi xrilow wach i ánjel chi ruq'atam paam i b'eeh, ruyohq'eem jinaj i ruq'as laj ch'ihch'. Eh noq xrilow chi je' re' i Balaam xuk'utzaa' qohoq riib' korehtaal xureq wach ak'al ruuk' i yejal wach. 32Xa re' la' xpahqaljik reh ruum i ánjel chi je' wili:

¿Chib'ih reet noq oxpech xaq'oj aa ixoq b'uurux? Chanab'eej noq re' hin xin chalik chi rutz'apariik ab'eeh ruum ma' holohik taj inooj a'an. 33Re' ixoq b'uurux oxpech xrilow nuwach noq wilkiin pamb'eeh, eh oxpech xujal rub'eeh, eh wita ma' xujal rub'eeh xat nukansaj naq chik i hat, eh re' reh ma' xnukansaj ta naq.

34Eh re' Balaam je' wili ruchaq'weesjiik i ruánjel i QaJaaw xub'an:

Re' hin korik chi ximahkunik ruum ma' weht'al ta naq chi re' hat titz'apwik paam i nub'eeh. Wila' ma' ruk'ul ak'ux chi naawojiik nee wo' chik kin sutinik reje, inki.

35Eh re' i ruánjel i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or:

Neerub'an chi nee taq tiooj chikiij taqe i winaq re' re', xa re' la' xa re' wo' neena a'n i neenuq'or aweh i hin, inki.

Eh re' Balaam xchalik wo' chikiij taqe i aj taqareel re' re'.

36Eh noq xunab'eej i reey Balac chi xk'ulik chik iloq i Balaam xooj chi k'ulariik chupaam i tinamit wilik paruyuq'ul i Moab wilik ma' najt ta chi chii' i nim ha' Arnón, wilik reje pank'ula't reh i ye'aab'. 37Je' wili i xuq'or i reey Balac reh i Balaam:

Re' hin ka'pech xnutaq'aaj ak'amariik. ¿Chib'ih reet noq ma' nawaaj ta naq chalik? ¿Mi xakapaaj re' hat chi ma' nee ta nub'an ruye'ariik runimaal awach? inki.

38Eh re' i Balaam je' wili ruchaq'weesjiik xub'an:

Yu'naak ayu' chik wilkiin awuuk' xin chalik cha wilariik, xa re' la' ma' xta wajaawriik chi nee tinuq'o'reej chi wib'il wiib'. Re' hin xa re' wo' neenuq'or aweh i nee ruq'or weh i Dios, inki.

39Chi riij i re', re' i Balaam xooj chi riij i reey Balac ar Quiriat-huzot. 40Re' Balac ar xutaq'aaj kikanteesjiik taqe ixoq wakax, taqe i tentzun, reh chi xkik'am reje reh i Balaam chi naa ruk'uxum i reh, eh je' wo' taqe k'amal kib'eeh i aj Moab.

41Eh chi junwaar chik re' Balac xuk'am reje i Balaam xujosaj chinaah i yuuq' Bamot-baal, ar xrilow chaloq aha' kiyejaam ki-itz'ihy naah paat chu'nchel i aj Israel.