Search form

Num 24:7

7Eh re' taq i hat eliik taq naa ruwihiik ahaa',

eh ruuk' i re' naa taq akojom ruha'iil atik.

Re' taq aareey yohb'aal wach i rajaawriik,

naa ruq'atam wach i rajaawriik i reey Agag,

eh naa ruye'ariik runimaal wach i rajaawriik.