Search form

Num 3

Re' i ruk'ul chi naa kianam i aj Levíta

1Eh chupaam i q'iij noq xq'orob'jik i Moisés ruum i QaJaaw Dios chinaah i yuuq' Sinaí wilik taqe rak'uun i Aarón, je' wo' hoq i Moisés. 2Re' i Aarón je' wili i kib'ihnaal taqe i rak'uun. Nadab b'ih i aasb'ees, eh Abiú, Eliazar, Itamar. 3Eh kikajcheel xipa'ab'jik xikuxeesjik ruuk' aseite reh chi xi kahnik chi k'amal kib'eeh aj tiij. 4Xa re' la' re' Nadab re' Abiú xikimik ruum tokoom inaq'wach q'aaq' i xkikoj chi k'atb'al kimayiij chuwach i QaJaaw Dios chupaam i ye'aab' chiq yuuq Sinaí. Eh ruum chi ma' xta kak'uun, xa re' chik i Eliazar Itamar xi kahnik chi kamanik chi k'amal kib'eeh aj tiij. Eh re' i Aarón i kajaaw ink'amwik kib'eeh.

5Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 6Re' hat cha taq'aaj kik'amariik i aj Levíta reh chi nee kipa'ab'jik chi k'amal kib'eeh aj tiij, eh neenkitow i Aarón re' i kajaaw k'amal kib'eeh aj tiij. 7Eh naa kitowom i Aarón noq naa rub'anam i kamanik kuuk' chu'nchel i aj Israel panookb'al reh i nuSanto laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Eh naa wo' kitowiik chub'aan i kamanik chupaam i rusanto laj itz'ihy naah paat i Dios. 8Eh re' keh naa kicha'jiniik reh i chu'nchel i kikamanik chupaam i nuSanto laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Eh naa wo' kitowiik chub'aan i kamanik naa rub'aan kuuk' chu'nchel i aj Israel chupaam i santo laj ye'aab'. 9Eh naa aq'asam taqe i aj Levíta reh i Aarón ruch'ihil taqe i rak'uun, reh chi naa kitowom chub'anariik i kamanik kuuk' i aj Israel. 10Eh re' hat naa apab'aam i Aarón ruch'ihil taqe i rak'uun chi k'amal kib'eeh aj tiij. Ruum wila' awach i xub'an i rukamaj i k'amal kib'eeh aj tiij chi ma' pab'amaj taj naa rukanteesjiik.

Re' i QaJaaw Dios xuq'or chi re' taqe i aj Levíta re' reh inehchanik keh

11Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh i Moisés: 12Re' hin xnusik' kiwach i aj Levíta chi kixilak i aj Israel chi jilow i peet kak'uun i aj Israel, ruum aj re', re' hin kinehchanik keh i aj Levíta. 13Re' taqe i aj Levíta re' hin kinehchanik keh, ruum re' taqe i ki-aasjik chi peet re' hin kinehchanik keh xaruchaliik chi je' re' noq kuxik taqe nukansam i peet kak'uun i aj Egipto. Eh xnuko'leej kiij chi weh taqe i peet kak'uun i aj Israel. Eh chi peet kak'uun i tinamit, eh chi peet kak'uun i chikop re' hin kinehchanik keh, hin Dios inki.

Re' i kajaljiik i aj Levíta

14Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés chupaam i chiq yuuq' Sinaí: 15Re' hat chawik'saj jinaj i tz'ihb' chikinaah i aj Levíta ajlaamb'al keh jarub' chi kiib' pankipaat, eh chi kich'uhqaal. Eh naa awajlaam taqe i kok' kak'uun wilik jinaj poh keh, eh ik'inaq taqe jinaj poh, inki. 16Eh re' i Moisés xik'saj wo' hoq i tz'ihb' ajlaamb'al keh i aj Levíta je' rukab' i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios.

17Re' taqe i rak'uun i Leví je' wili i kib'ihnaal: Gersón, i Coat, i Merari.

18Eh re' taqe rak'uun i Gersón je' wili kib'ihnaal: Libni, Simei.

19Eh re' taqe i rak'uun i Coat je' wili i kib'ihnaal: Amram, Izahar, Hebrón, Uziel.

20Eh re' taqe rak'uun i Merari je' wili i kib'ihnaal: Mahli, Musi, re' taqe i riih rumaam Leví chi kich'uhqaal ruuk' i kituut kajaaw pankipaat.

21Eh re' Gersón rumaam rati't taqe chaloq i riih rumaam Libni je' wo' taqe i riih rumaam Simei. 22Chu'nchel i winaq xi tz'ihb'jik, ruuk' i kituut kajaaw pankipaat xi okik haa' i kok' kak'uun kore' jinaj poh wilik keh xi ponik wuquub' miil ruuk' hoob' siento chikuncheel. 23Eh re' taqe i riih rumaam i Gersón panookb'al reh i q'iij naa kiyejaam reje i ki-itz'ihy naah paat chi riij reje i santo laj itz'ihy naah paat. 24Eh re' taqe i riih rumaam i Gersón, re' i Eliasaf rak'uun i Lael k'amal kib'eeh. 25Eh re' taqe i riih rumaam Gersón kicha'jinik reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', je' wo' hoq i tz'uhuum b'urb'al naah taqe i chib'ih jariik. Eh je' wo' hoq i itz'ihy wilik i koq chii' tz'ahp panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 26Eh re' wo' keh naa kicha'jiniik reh i itz'ihy kojooj chi chii' i paat, je' wo' hoq i itz'ihy wilik panookb'al reh i chii' i wilik chi junsuut i santo laj itz'ihy naah paat. Re' wo' keh naa kichajinik reh i artaal, je' wo' taqe i k'ahaam, inkamanik ar.

27Eh re' i Coat re' chaloq i rumaam rati't, Amram, i Ishar, i Hebrón, je' wo' hoq i Uziel. 28Eh chu'nchel winaq xi tz'ihb'jik ruuk' i kituut kajaaw, eh xi okik haa' taqe i kok' ak'un kore' jinaj poh i wilik keh xi ponik waxiqiib' miil ruuk' waqiib' siento. Eh re' taqe i re' kicha'jinik reh i santo laj ye'aab'. 29Eh re' taqe i riih rumaam i Coat chucheel i santo laj itz'ihy naah paat pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij naa kiyejaam i ki-itz'ihy naah paat. 30Eh re' taqe i k'ih ch'uq re' re', re' i Elizafán rak'uun i Uziel k'amal kib'eeh. 31Eh re' keh naa kicha'jiniik reh i loq'laj kaxa moloj wii' i k'uhb'aal, i mexa, i ye'aab' kantela, i artaal, chu'nchel i xa chib'ih jariik kuxisamaj i kikamanik chupaam i rukamaj i Dios, i itz'ihy tasb'al.

32Eh re' i xti manlik k'amal kib'eeh i aj Levíta re' Eleazar, re' rak'uun i Aarón k'amal kib'eeh aj tiij. Re' k'amal kib'eeh re' re' incha'jinik keh, i kicha'jinik reh i santo laj itz'ihy naah paat.

33Eh re' taqe i riih rumaam i Merari, re' Mahlita, re' i Musita. 34Eh chu'nchel i winaq i xi tz'ihb'jik, xi okik haa' i kok' ak'un jinaj poh i wilik keh xi ponik waqiib' miil ruuk' kiib' siento. 35Eh re' i k'amal kib'eeh taqe i re', re' Zuriel rak'uun i Abihail, eh parucheel i santo laj itz'ihy naah paat pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij naa kiyejaam i ki-itz'ihy naah paat. 36Eh re' taqe i riih rumaam i Merari naa kicha'jiniik reh taqe i rutz'ilomaal i santo laj itz'ihy naah paat, taqe ruche'el, taqe i ch'iklik wii' taqe i rooq, taqe i kulk, je' wo' chu'nchel i xa chib'ih jariik inkamanik ar. 37Eh re' wo' keh naa kicha'jiniik reh i chee' koralimaj wii' riij i paat, taqe i ch'iklik wii' taqe i kok' chee' tikooj panak'al, taqe i k'ahaam b'ak'lik wii' i santo laj itz'ihy naah paat.

38Eh re' i Moisés, i Aarón i taqe i rak'uun i Aarón chuwach i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', parelb'aal q'iij reje naa kiyejaam i ki-itz'ihy naah paat. Eh re' keh naa kicha'jiniik reh i santo laj ye'aab' pankib'ihnaal i aj Israel. Eh awach i xub'an i rukamaj i k'amal kib'eeh i aj tiij chi ma' pab'amaj taj i ruk'ul chi naa rukanteesjiik.

39Eh noq re' i Moisés, i Aarón xkik'saj i tz'ihb' xi ponik kiib' ru ka'winaq miil chu'nchel i winaq xi ajaljik haa' taqe kok' ak'un jinaj poh i wilik keh.

Re' i rutojariik kiij taqe i peet ak'un

40Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Re' hat cha tz'ihb'aaj i kib'ihnaal chu'nchel i peet kak'uun i aj Israel, eh naa taqe akojom haa' i kok' ak'un kore' jinaj poh i wilik keh. 41Eh re' taqe i aj Levíta nee nakanaa' taqe chi weh chi jilow taqe i peet kak'uun i aj Israel. Eh re' i kichikoop i aj Levíta nee nakanaa' taqe chi weh chi jilow i peet rak'uun i kichikoop i aj Israel. Re' wili re' hin i Dios kinq'orik reh, inki.

42Eh re' i Moisés xutz'ihb'aaj wo' kib'ihnaal chu'nchel i peet kak'uun i aj Israel, je' rukab' i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios. 43Eh chu'nchel i peet kak'uun i aj Israel xi tz'ihb'jik xi okik haa' taqe i kok' ak'un kore' wilik keh i jinaj poh xi ponik kiib' ru ka'winaq miil ruuk' kiib' siento ruuk' oxlaj rukaj winaq.

44Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 45Eh re' taqe i aj Levíta naa taqe akanaam chi weh jilow taqe i peet kak'uun i aj Israel. Eh re' i kichikoop i aj Levíta naa taqe akanaam chi weh chi jilow i peet rak'uun kichikoop taqe i aj Israel. Xti korik chi hin kinehchanik keh i aj Levíta i hin, hin Dios. 46Xa re' la' re' taqe i peet kak'uun i aj Israel xiik' naah kik'ihaal chikiwach i aj Levíta. Re' taqe i kiib' siento ruuk' oxlaj ru kajwinaq chi aj Israel xik'ik chinaah i aj Levíta koruman chi naa rutojariik i kolb'al kiib'. 47Eh re' hat koruman chi naa apahqaam i ho'oob' chi tumiin re' ruuk' i plata je' rukab' i rupajariik i tumiin imb'aan parupaat i QaJaaw chi tojb'al riij i ju'jun chi winaq re' re'. 48Eh naa aye'em i tumiin re' re' reh i Aarón, eh keh i rak'uun chi tojb'al kiij aj Israel, inki i QaJaaw Dios.

49Eh re' Moisés xumol wo' hoq i tumiin kuuk' i aj Israel tojb'al riij i ko'lemb'al keh i peet kak'uun i aj Israel nik' k'ihaal i ki-ik'ik chikinaah i aj Levíta. 50Re' i Moisés xuk'ul kuuk' i aj Israel jinaj miil ruuk' ixib' siento ruuk' hoob' ru kajwinaq chi tumiin re' ruuk' i plata, je' rukab' rupajariik i tumiin imb'aan parupaat i Dios. 51Eh re' i Moisés xuq'asaj i tumiin re' re' reh i Aarón, keh i rak'uun, je' wo' rukab' i xq'orarik reh ruum i Dios.