Search form

Num 3:29

29Eh re' taqe i riih rumaam i Coat chucheel i santo laj itz'ihy naah paat pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij naa kiyejaam i ki-itz'ihy naah paat.