Search form

Num 3:38

38Eh re' i Moisés, i Aarón i taqe i rak'uun i Aarón chuwach i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', parelb'aal q'iij reje naa kiyejaam i ki-itz'ihy naah paat. Eh re' keh naa kicha'jiniik reh i santo laj ye'aab' pankib'ihnaal i aj Israel. Eh awach i xub'an i rukamaj i k'amal kib'eeh i aj tiij chi ma' pab'amaj taj i ruk'ul chi naa rukanteesjiik.