Search form

Num 5

Re' kehteesjiik pankeh i ch'uwa' kiwach

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh Moisés: 2Re' hat cha q'or keh i aj Israel chi kesaj cho chupaam i kiye'aab' taqe i wilik i rax q'aah chikiij, taqe i nelik i ruha'iil i kik'achab', taqe inkich'uwa'risaj kiib' ruuk' i rutz'a'jiik i kamnaq. 3Naakesam cho chupaam i kiye'aab' wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat chi winaq chi ixoq. Chi je' re' ma' nee ta inch'uwa'rik paam i kiye'aab', re' i kinwihik wii' hin chi kixilak, inki Dios.

4Eh re' taqe i aj Israel xkian wo' hoq i xq'orarik reh i Moisés ruum i Dios, xkesaj wo' cho chupaam i kiye'aab' chu'nchel taqe i wilik ruch'uwa'iil kiwach.

Re' k'uhb'aal chi riij jino'q i mahk, eh jino'q i ma' holohik taj imb'aan

5Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh Moisés: 6Re' hat cha q'or keh i aj Israel noq re' jino'q i winaq, oon jino'q ixoq ma' korik ta wach ruk'ux ruuk' i QaJaaw Dios, i rub'an jino'q i ma' holohik ta chi b'anarik reh jino'q i tokoom iraaj ruq'orom chi ruq'eb' riib' pamahk, 7xa re' la' koruman chi rupahqaam kuyb'al ru mahk reh i Dios, je' wo' reh i ras ruch'aaq' chi riij i mahk xub'an. Eh naa ruye'em jilow chib'ih xmahkunik wii' kojuninaq chik naa rik'sam naah i siento naa ruye'em reh chi jilow awach i xujot'. 8Eh wila' kamnaq chik i xujot', eh wi ma' awach chik i k'achlik reh, ma' awach ta chik neenk'ulwik reh i jilow i xmahkunik wii'. Re' naa ruye'em chi jilow i xmahkunik wii' nee ruk'am cho reh i QaJaaw, eh nee ruk'ul i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruq'asam chi rumayiij imas tentzun i k'amal kib'eeh aj tiij pahqb'al rukuyb'al kimahk i xb'anik jot'ooj.

9Eh chu'nchel i mayiij naa kiq'asam reh i Dios i aj Israel naa kiq'asam reh i k'amal kib'eeh aj tiij, eh naa wo' rukahniik reh. 10Eh chu'nchel i xa chib'ih jariik i neenq'ahteesjik reh i QaJaaw Dios i naa ruk'amariik reje reh i k'amal kib'eeh aj tiij, reh wo' hoq i k'amal kib'eeh aj tiij naa rukahniik, inki.

Re' k'uhb'aal inkahnik chinaah imb'anik i q'aab'

11Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh Moisés: 12Re' hat cha q'or keh i aj Israel taqe q'orik wili, qaq'or chi wilik jino'q ixoq k'ahchi' ruk'atam rooq i rub'ahiil ruuk' tokoom winaq, 13xub'an-oq i k'oyomal ruuk' i tokoom winaq chi ma' reht'al i rub'ahiil. Atoob' ta neeruch'uwarisaj riib' ruuk' i k'oyomal. Eh wila' ma' xkan chi riij chi korik chi je' re' i k'ahchi' rub'anam, xanaa wo' rukahniik panq'equm wila' ma' xkan chi k'ahchi' chi k'oyomal. 14Eh wila' je' re', re' rub'ahiil neentohq'ik ruq'ab'um i rehk'een. Eh re' i b'ahiilb'ees wilik naapech neerukapaaj chi re' i rehk'een k'ahchi' ruch'uwa'risam wach i rukaxaro chi xama' xta wo' k'ahchi' rub'anam. 15Re' winaq re' re' koruman chi naa ruk'amam i rehk'een chuwach i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruk'amam reje haa' chi rumayiij chi riij i rehk'een ik'inaq kijib' libra chi ke'emaj cabada. Xa re' la' ma' naa ta rukojom aseite ruuk', eh ma' naa ta wo' rukojom insensia ruuk', ruum re' mayiij re' re' naab'al reh mi xub'an i mahk i rehk'een, oon ma' xub'an taj.

16Eh re' k'amal kib'eeh aj tiij naa ruq'orom reh i ehk'eenb'ees chi naa rujilim i koq riib' reh chi naa ruq'asam i koq chuwach i QaJaaw. 17Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruchopom cho k'isinoq i ha' kuxisamaj chupaam ak'al kulk, eh naa ruye'em chupaam i ha' re' re' k'isinoq i pooq wilik chupaam i santo laj itz'ihy naah paat. 18Re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa rupab'aam i koq chuwach i QaJaaw Dios ehk'eenb'ees re' re', eh naa resam i b'urb'al wach i naah, eh naa ruye'em pan q'ab' xye'arik chi mayiij chi riij i q'aab' imb'aan reh. Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruchopom pan kulk i k'ah laj ha' re' ink'amwik chaloq i ti' k'axik. 19Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruq'orom reh i ehk'eenb'ees chi chuq'or i xti korik, naa rupahqaam chi je' wili: Mi ma' k'ahchi' ak'atam rooq ab'ahiil, mi ma' xat wirik ruuk' i jino'q tokoom winaq ma' xta neenak'ul noq neenawuk'ej i ha' wili ink'amwik chee ti' k'axik. 20Eh wila' korik chi xak'at rooq ab'ahiil, wila' korik chi xwirik awuuk' jino'q i tokoom winaq, eh xach'uwa'reej awiib' ruuk' taqe i yiib' wach na'ojb'al re' re'. 21Re' i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wili i naa ruq'orom reh i ehk'eenb'ees re' re': Re' hat naa rusipjiik apaam, naa roq'taam riib' i nah atuuq, ma' naa ta chik aawak'unaniik. Re' i QaJaaw Dios naa ruye'wiik chee ti' k'axik cha naah re' re'. 22Re' taqe i tojb'al mahk wili naa ruchaliik cha naah noq naa awuk'em i k'ahlaj ha' wili ink'amwik cho reh i ti' k'axik inko'q. Eh re' ixoq je' wili i naa ruq'orom: I ruk'ul chi je' re' i naa nuk'ulum, inko'q wixub'an i mahk.

23Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa rutz'ihb'aam panhuuj i ti' k'axik wili, eh naa wo' chik rutz'ajam iloq ruuk' i k'ahlaj ha'. 24Chi riij i re' naa ruye'em reh chi uuk'jik reh chi neenk'aahb'ik cho chupaam. 25Re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruk'ulum pan q'ab' ixoq i mayiij xuyeew chi riij i q'aab' xb'aan reh naa ruq'asam pan q'ab' i QaJaaw Dios, chi riij i re' naa ruq'asam wach artaal. 26Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruchopom chaloq i ke'emaj mayiij xq'ahteesjik reh chi riij ixoq naa ruk'atam wach artaal.

Eh naa ruye'em reh chi uuk'jik i k'ahlaj ha' ixoq. 27Wila' korik chi xuk'at rooq i rub'ahiil ruuk' tokoom winaq, re' ha' re' re' ink'amwik cho ti' k'axik, naa ruk'ahb'iik cho chupaam, eh naa rusipjiik, i paam, naa roq'taam riib' i nah rutuuq, ma' naa ta chik ruwihiik ruha'lak'uun. Eh re' ixoq re' re' naa ruk'ulum i ti' k'axik chi kixilak i rutinamiit. 28Eh wila' re' ixoq re' re' ma' xuch'uwa'reej ta wach i rukaxarohiil, eh ma' xta wo' jino'q i mahk xub'an konee wo' inwihik ruha'lak'uun.

29Re' taqe wili i k'uhb'aal inkahnik chinaah ixoq inq'aab'jik, oon neeruk'at rooq i rub'ahiil ruuk' tokoom winaq. 30Re' wo' wili i k'uhb'aal inkahnik chinaah i b'ahiilb'ees ruq'ab'aj i rehk'een. Ruum i re', re' b'ahiilb'ees koruman chi naa ruk'amam chee rehk'een chuwach i QaJaaw Dios. Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa rub'anam ruuk' ixoq nik' wach i ruq'or i k'uhb'aal wili. 31Eh wila' re' ixoq i ruk'at rooq i rub'ahiil re' wo' reh naa rutojwiik riij i ru mahk, eh re' i rub'ahiil neenkahnik chi ma' xta ru mahk, inki i QaJaaw Dios.