Search form

Num 7

Re' i mayiij xye'arik noq xq'ahteesjik pan q'ab' i Dios i santo laj itz'ihy naah paat

1Eh noq xukohlaaj rukorb'eesjiik i santo laj itz'ihy naah paat i Moisés xukuxisaj ruuk' aseite, xukuxisaj wo' taqe chu'nchel i wilkeeb' chupaam. Eh xukuxisaj wo' ruuk' i aseite i artaal, ruch'ihil taqe i kulk inkamanik ar. 2Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi aj Israel, re' taqe i xitowik haa' chi tz'ihb' noq xb'aan i ajlanik xponik kiq'asaj i kimayiij chuwach i QaJaaw Dios. 3Re' kimayiij xkiq'asaj waqiib' chi kareta tz'aplik naah, eh kab'laj i b'ooyax, ju'jun chi kareta i xkiq'asaj i kiib' chi k'amal b'eeh. Eh ju'jun i b'ooyax xkiq'asaj chi kiju'junaal, ar xkiq'asaj chi kimayiij chuwach i santo laj itz'ihy naah paat.

4Chi riij i re', re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 5Chak'ul keh taqe i kareta taqe b'ooyax reh chi neen kamanik chi k'amb'al reje reh i ruche'el i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Eh nee nach'aq chikinaah i aj Levíta, re' q'oreel chib'ih i ihq naa kik'amam reje, inki.

6Eh re' i Moisés xuk'ul wo' taqe i kareta, taqe i b'ooyax, eh xuch'aq keh i aj Levíta. 7Re' i Moisés kiib' i kareta, kijib' i b'ooyax xuyeew keh i riih rumaam Gersón. Re' i ajwaal wach chi keh reh i kikamaj. 8Eh kijib' wo' i kareta, eh waxiqiib' i b'ooyax xuyeew keh i riih rumaam Merari re' i ajwaal wach chi keh reh i kikamaj. Eh re' intaaq'anik keh, re' i Tamar rak'uun i Aarón i k'amal kib'eeh aj tiij. 9Eh re' taqe i riih rumaam Coat ma' xye'arik ta kikareta, je' wo' kib'ooyax chi k'amb'al kihq xa nah kitileb' xkik'am reje ruum wilik rusantohiil i kik'amooj.

10Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi aj Israel noq xkuxeesjik i artaal ruuk' aseite xkik'am reje i kimayiij xponik kiyeew chinaah i artaal. 11Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: Re' ju'jun chi q'iij, ju'jun chi k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi aj Israel naa ruchaliik chuye'ariik i rumayiij kuxesb'al reh i artaal, inki.

12Pan peet q'iij re' i Naasón rak'uun i Aminadab xuq'asaj i rumayiij re' k'amal kib'eeh i jun ch'uq chi tinamit riih rumaam Judá. 13Re' i mayiij xuq'asaj jinaj i nimlaj pulato re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahliil. Eh jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata achk'isiin ma' kiib' libra rahliil, je' rukab' i pajooj imb'aan chupaam i santo laj itz'ihy naah paat. Eh kab'chel i re' nujinaq chi holohik laj arina xilakimaj ruuk' aseite reh mayiij. 14Eh xuq'asaj wo' chi rumayiij jinaj cucharo oro kijib' onse rahliil nujinaq chi insensia. 15Xuq'asaj wo' hoq chi k'atoj mayiij jinaj i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun, eh jinaj i tentzun jinaj haab' i wilik reh. 16Eh xuq'asaj wo' hoq i jinaj imas kaprax pahqb'al kuyb'al mahk. 17Eh pantz'apaab' wach xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios kiib' i b'ooyax ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, eh ho'oob' i tentzun ju'jun haab' i wilik ke. Re' taqe wili i mayiij xuq'asaj i Naasón rak'uun i Aminadab.

18Eh parukab' q'iij re' i Natanael rak'uun i Zuar xuq'asaj i rumayiij re' k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi tinamit riih rumaam Isacar. 19Re' i xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj pulato re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahlil, eh jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata k'isiin ma' kiib' libra i rahlil, je' rukab' i pajooj imb'aan chupaam i santo laj itz'ihy naah paat. Eh kab'chel i re' nujinaq chi holohik laj arina reh mayiij xilakimaj ruuk' aseite. 20Eh xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj cucharo re' ruuk' i oro kijib' onse rahliil nujinaq chi insensia. 21Xuq'asaj chi k'atoj mayiij i jinaj i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun, eh jinaj i tentzun jinaj haab' i wilik reh. 22Eh xuq'asaj wo' i jinaj imas kaprax pahqb'al kuyb'al mahk. 23Eh pantz'apaab' wach xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, eh ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe i wili mayiij xuq'asaj i Natanael rak'uun i Zuar.

24Eh paroox q'iij re' i Eliab rak'uun i Helón xuq'asaj i rumayiij re' i k'amal kib'eeh i jun ch'uq chi riih rumaam Zabulón. 25Re' xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj pulato re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahlil. Eh jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata k'isiin ma' kiib' libra rahliil je' rukab' i pajooj imb'aan pan santo laj itz'ihy naah paat. Eh kab'chel i re' nujinaq chi holohik arina reh mayiij xilakimaj ruuk' aseite. 26Eh xuq'asaj wo' chi mayiij jinaj i nimlaj cucharo re' ruuk' i oro kijib' libra rahliil nujinaq chi insensia. 27Eh xuq'asaj wo' chi k'atoj mayiij i jinaj i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun, eh jinaj i tentzun jinaj haab' i wilik reh. 28Eh xuq'asaj wo' jinaj imas kaprax chi mayiij pahqb'al kuyb'al mahk. 29Eh pantz'apaab' wach xuq'asaj i mayiij i k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, eh ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe wili i xuq'asaj chi rumayiij i Eliab rak'uun i Helón.

30Eh parukaaj q'iij re' i Elisur rak'uun i Sedeur xuq'asaj i rumayiij re' i k'amal kib'eeh i jun ch'uq chi riih rumaam Rubén. 31Re' xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj pulato re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahlil, jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata k'isiin ma' kiib' libra rahlil, je' rukab' i pajooj imb'aan pan santo laj itz'ihy naah paat. Eh kab'chel i re' nujinaq chi holohik laj arina reh mayiij xilakimaj ruuk' aseite. 32Eh xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj cucharo re' ruuk' i oro kijib' libra i rahliil nujinaq chi insensia. 33Eh xuq'asaj chi k'atoj mayiij jinaj i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun, eh jinaj i tentzun jinaj haab' i wilik reh. 34Eh xuq'asaj wo' hoq i jinaj imas kaprax chi mayiij pahqb'al kuyb'al mahk. 35Eh pantz'apaab' wach xuq'asaj i mayiij i k'amal iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios, kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe i wili xuq'asaj chi rumayiij i Elisur rak'uun i Sedeur.

36Eh paroo' q'iij re' i Selumiel rak'uun i Zurisadai xuq'asaj i rumayiij re' i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam i Simeón. 37Re' i xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj pulato re' ruuk' i plata, ik'inaq ixib' libra rahlil, jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata k'isiin ma' kiib' libra rahlil, je' rukab' i pajooj imb'aan pan santo laj itz'ihy naah paat. Eh kab'chel i re' nujinaq taqe chi holohik laj arina reh i mayiij xilakimaj ruuk' aseite. 38Eh xuq'asaj wo' chi rumayiij i jinaj i nimlaj cucharo re' ruuk' i oro kijib' libra rahliil nujinaq chi insensia. 39Eh xuq'asaj wo' chi k'atoj mayiij jinaj i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun, eh jinaj i tentzun jinaj i haab' wilik reh. 40Eh xuq'asaj wo' hoq jinaj imas kaprax chi mayiij pahqb'al kuyb'al mahk. 41Eh xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe wili xuq'asaj chi rumayiij i Selumiel rak'uun i Zurisadai.

42Paruwaaq q'iij re' Eliasaf rak'uun i Deuel xuq'asaj i rumayiij, re' i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam Gad. 43Re' xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj pulato re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahlil, jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata k'isiin ma' kiib' libra rahlil, je' rukab' i pajooj imb'aan chupaam i rusanto laj itz'ihy naah paat i QaJaaw Dios. Eh kab'chel i re' nujinaq chi holohik laj arina reh mayiij xilakimaj ruuk' aseite. 44Eh xuq'asaj wo' chi rumayiij jinaj i nimlaj cucharo re' ruuk' i oro kijib' libra rahliil nujinaq chi insensia. 45Eh xuq'asaj wo' chi rumayiij jinaj i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun, eh jinaj i tentzun jinaj haab' i wilik reh. 46Eh xuq'asaj wo' hoq jinaj imas kaprax chi mayiij pahqb'al kuyb'al chi riij i mahk. 47Eh xuq'asaj i mayiij k'amal iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios, kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe wili xuq'asaj chi rumayiij i Eliasaf rak'uun i Deuel.

48Eh paruwuuq q'iij, re' i Eliasama rak'uun i Amiud xuq'asaj i rumayiij re' i k'amal kib'eeh i jun ch'uq chi riih rumaam Efraín. 49Re' i xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj pulato re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahliil, jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata k'isiin ma' kiib' libra rahliil, je' rukab' i pajooj imb'aan chupaam i santo laj itz'ihy naah paat. Eh kab'chel i re' nujinaq chi holohik arina reh mayiij xilakimaj ruuk' aseite. 50Eh xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj cucharo re' ruuk' i oro kijib' onse rahliil, nujinaq chi insensia. 51Xuq'asaj wo' chi k'atoj mayiij i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun, jinaj tentzun, jinaj haab' i wilik reh. 52Eh xuq'asaj wo' hoq jinaj imas kaprax chi mayiij pahqb'al kuyb'al mahk. 53Eh xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios, kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe i re' xuq'asaj chi rumayiij i Elisama rak'uun i Amiud.

54Eh paruwaxaaq q'iij re' i Gamaliel rak'uun i Pedasur xuq'asaj i rumayiij re' i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam Manasés. 55Re' xuq'asaj chi rumayiij, jinaj i nimlaj pulato re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahliil, jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata k'isiin ma' kiib' libra rahliil, je' rukab' i pajooj imb'aan chupaam santo laj itz'ihy naah paat. Eh kab'chel i re' nujinaq chi holohik arina reh mayiij xilakimaj ruuk' aseite reh mayiij. 56Eh xuq'asaj wo' chi rumayiij jinaj i nimlaj cucharo re' ruuk' i oro kijib' onse rahliil, nujinaq chi insensia. 57Eh xuq'asaj wo' chi k'atoj mayiij jinaj i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun, eh jinaj i tentzun jinaj haab' i wilik reh. 58Eh xuq'asaj jinaj imas kaprax chi mayiij pahqb'al kuyb'al mahk. 59Eh xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios, kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe wili i xuyeew chi rumayiij i Gamaliel rak'uun i Pedasur.

60Eh parub'eleej q'iij re' i Abidán rak'uun i Gedioni xuq'asaj i rumayiij re' i k'amal kib'eeh i jun ch'uq chi riih rumaam Benjamín. 61Re' i xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj pulato re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahliil, jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata k'isiin ma' kiib' libra rahliil, je' rukab' i pajooj imb'aan chupaam santo laj itz'ihy naah paat. Eh kab'chel i re' nujinaq chi holohik arina reh mayiij xilakimaj ruuk' aseite. 62Eh xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj cucharo re' ruuk' i oro kijib' onse rahliil nujinaq chi insensia. 63Eh xuq'asaj wo' chi k'atoj mayiij jinaj k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun, jinaj tentzun jinaj haab' i wilik reh. 64Eh xuq'asaj i jinaj imas kaprax chi mayiij pahqb'al kuyb'al mahk. 65Eh xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios, kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe wili xuq'asaj chi rumayiij i Abidán rak'uun i Gedioni.

66Eh parulajeeb' q'iij re' i Ahiezer rak'uun i Amisadai xuq'asaj i rumayiij, re' k'amal kib'eeh i jun ch'uq chi riih rumaam Dan. 67Re' xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj pulato re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahliil jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata k'isiin ma' kiib' libra rahliil, je' rukab' i pajooj imb'aan chupaam i santo laj itz'ihy naah paat. Eh kab'chel i re' nujinaq taqe chi holohik arina reh mayiij xilakimaj ruuk' aseite. 68Eh xuq'asaj wo' chi rumayiij jinaj i nimlaj cucharo re' ruuk' i oro kijib' onse rahliil nujinaq chi insensia. 69Eh xuq'asaj wo' chi k'atoj mayiij jinaj i k'isa imas wakax, jinaj imas tentzun, eh jinaj tentzun jinaj haab' wilik reh. 70Eh xuq'asaj wo' hoq jinaj imas kaprax chi mayiij pahqb'al kuyb'al i mahk. 71Eh xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios, kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe wili xuyeew chi rumayiij i Ahiezer rak'uun i Amisadai.

72Eh pan rujunlaaj q'iij re' i Pagiel rak'uun Ocrán xuq'asaj i rumayiij, re' i k'amal kib'eeh i jun ch'uq chi riih rumaam Aser. 73Re' xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj pulato. Re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahliil, jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata k'isiin ma' kiib' libra rahliil, je' rukab' i pajooj imb'aan chupaam i Santo laj itz'ihy naah paat. Eh kab'chel i re' nujinaq chi holohik arina reh mayiij xilakimaj ruuk' aseite. 74Eh xuq'asaj chi rumayiij jinaj i nimlaj cucharo re' ruuk' i oro kijib' onse rahliil nujinaq chi insensia. 75Eh xuq'asaj wo' chi k'atoj mayiij jinaj imas wakax, jinaj imas tentzun, eh jinaj tentzun jinaj haab' i wilik reh. 76Eh xuq'asaj wo' hoq jinaj imas kaprax chi mayiij pahqb'al kuyb'al mahk. 77Eh xuq'asaj chi mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, eh ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe wili i xuq'asaj chi rumayiij i Pagiel rak'uun Ocrán.

78Eh parukab'laaj q'iij re' i Ahira rak'uun i Enán xuq'asaj i rumayiij, re' i k'amal kib'eeh i junch'uq chi riih rumaam Neftalí. 79Re' xuyeew chi rumayiij jinaj i nimlaj pulato re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahliil, jinaj i nimlaj kulk re' ruuk' i plata k'isiin ma' kiib' libra rahliil, je' rukab' i pajooj imb'aan chupaam i santo laj itz'ihy naah paat. Eh kab'chel i re' nujinaq chi holohik laj arina reh i mayiij xilakimaj ruuk' aseite. 80Eh xuq'asaj wo' chi rumayiij jinaj i nimlaj cucharo re' ruuk' i oro kijib' onse rahliil nujinaq chi insensia. 81Eh xuq'asaj chi k'atoj mayiij jinaj imas wakax, jinaj imas tentzun, jinaj tentzun jinaj haab' i wilik reh. 82Eh xuq'asaj wo' hoq jinaj imas kaprax chi mayiij pahqb'al kuyb'al mahk. 83Eh xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios, kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe wili xuq'asaj chi rumayiij i Ahira rak'uun i Enán.

84Je' wili k'ihaal i mayiij xkiq'asaj k'amal kib'eeh i aj Israel kab'laj ch'uq noq kuxesjik ruuk' aseite i artaal, noq xq'ahtesjik pan q'ab' i QaJaaw Dios, kab'laj i nimaq pulato re' ruuk' i plata. Kab'laj i nimaq kulk re' ruuk' i plata, kab'laj i nimaq cucharo re' ruuk' i oro. 85Eh re' nimaq pulato re' ruuk' i plata ik'inaq ixib' libra rahliil i ju'jun. Eh re' i nimaq kulk plata k'isiin ma' kiib' libra rahliil i ju'jun. Re' chu'nchel i korjinaq ruuk' plata ik'inaq lajeeb' roxk'ahl libra rahliil, je' rukab' i pajooj imb'aan chupaam i santo laj itz'ihy naah paat. 86Eh kiq'asaj i kab'laj i nimaq cucharo re' ruuk' i oro, nujinaq chi insensia kijib' onse rahliil i ju'jun, je' rukab' i pajooj imb'aan chupaam i santo laj itz'ihy naah paat, chu'nchel i nimaq cucharo oro ixib' libra rahliil.

87Eh re' chikop xkiq'asaj chi k'atoj mayiij kab'laj imas wakax kab'laj imas tentzun, kab'laj tentzun ju'jun haab' i wilik keh ruch'ihil i holohik arina. Eh kab'laj imas kaprax pahqb'al kuyb'al mahk. 88Re' i chikop xkiyeew chi mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios je' wili i kik'ihaal kijib' ru ka'winaq i b'ooyax, oxk'ahl imas tentzun, oxk'ahl imas kaprax, oxk'ahl i tentzun ju'jun haab' i wilik keh. Re' wili i kimayiij xkiq'asaj noq kuxesjik ruuk' aseite i artaal noq xye'arik pan q'ab' i QaJaaw Dios.

89Eh noq re' i Moisés xokik chupaam i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', chi q'orob'jiik i QaJaaw Dios, eh xrib'iraj chi xq'orob'jik cho ruum i QaJaaw Dios, pankiyejaal i kiib' chi k'achaach wilik kixiik' wilkeeb' chinaah i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa i molarik wii' i ruk'uhb'aal i Dios.