Search form

Num 7:17

17Eh pantz'apaab' wach xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios kiib' i b'ooyax ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, eh ho'oob' i tentzun ju'jun haab' i wilik ke. Re' taqe wili i mayiij xuq'asaj i Naasón rak'uun i Aminadab.