Search form

Num 7:29

29Eh pantz'apaab' wach xuq'asaj i mayiij i k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, eh ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe wili i xuq'asaj chi rumayiij i Eliab rak'uun i Helón.