Search form

Num 7:35

35Eh pantz'apaab' wach xuq'asaj i mayiij i k'amal iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios, kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe i wili xuq'asaj chi rumayiij i Elisur rak'uun i Sedeur.