Search form

Num 7:41

41Eh xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax, ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe wili xuq'asaj chi rumayiij i Selumiel rak'uun i Zurisadai.