Search form

Num 7:59

59Eh xuq'asaj i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios, kiib' i b'ooyax, ho'oob' imas tentzun, ho'oob' imas kaprax ho'oob' tentzun, ju'jun haab' i wilik keh. Re' taqe wili i xuyeew chi rumayiij i Gamaliel rak'uun i Pedasur.