Search form

Num 7:87

87Eh re' chikop xkiq'asaj chi k'atoj mayiij kab'laj imas wakax kab'laj imas tentzun, kab'laj tentzun ju'jun haab' i wilik keh ruch'ihil i holohik arina. Eh kab'laj imas kaprax pahqb'al kuyb'al mahk.