Search form

Num 9:5

5Eh re' taqe i aj Israel xkininq'ijeej wo' hoq i keliik chaloq Egipto paruxq'eqiil reh i kajlaj rub'eeh i poh re' re' chupaam i ye'aab' chiq yuuq' Sinaí. Xkian wo' chu'nchel i xuq'or QaJaaw Dios reh i Moisés.