Search form

Aposol 10:41

41Ma ke wawaya peyarisi kurisi, tokai kana kivikivina kava God ivinekai da kata kitai. Ma kaimamatara da rabobowai ivomiiri. Ma muriyai yavata kakam ma kauma.