Search form

Aposol 10:42

42Ma sisiya bagibagina ivonekai da wawaya kurisi kata dima ma kati mamatara da God, Yesu ivinei da mara damonai yawayawasita ma raborabobosi peyarita ini tupavireta.