Search form

Aposol 14:9

9Mara sago Pol idimadima ma koroto kamosiyai digadigana na ivivi yana. Pol matana maninina itawei ma damina iviiya da nani digadigana vitumaghana gwabinai da God iti yawasi.