Search form

Aposol 15:16

16‘Muriyai ana vovira da David

ina vikiivavona iwapa na tuna ana ruepa meyei,

tuna nakanani ma numa gharavuna ana vovunaghi

da ana vowa meyei.