Search form

Aposol 15:17

17Weni berana ana berai da dam ma dam peyarisi taku Bada inekwiku.

Ma kupuna damsi kaku vava ini tumaghanei da ti na taku aku wawaya.