Search form

Aposol 15:21

21Ita biibai da kupuna damsi na weni berasi kava ita nunuri, iyamna namadani kava wawaya kwanatu nununai Moses ina vonaviyoyovana edimadimei. Ma mara nonowa viyakam marasiyai kiki numasi kamonai iyiyavi.”