Search form

Aposol 15:23

23Ma weni nakanani igiruma da ita vonatawei,

“Tokai aposol ma Keresiyana kii vinoraveraveyana na varevaresikai kurimi kagirugiruma. Tami, kupuna dami vivitumaghanimi Antiyok kwanatunai, ma Siriya da Silisiya dobusi kamonai.

Kiiwa kiiwa.