Search form

Aposol 17:27

27Bera peyarina God iberai da wawaya tuna itekwai. Ina kayowana da wawaya ita vororona kurina ma damina ita viiya. Ma God na ke rabaraba, peyarita gwabitiyai.