Search form

Aposol 17:28

28Wawaya sago ivona bo,

‘God ina rewapanai da tota tidagudagu ma yawayawata tamakamakai.’

Ma ami giruma wawayina sago ivona bo,

‘Tota na God natunatuna.’