Search form

Aposol 17:34

34Ma wawaya viya Pol iwagiyei ma Yesu ivi tumaghanei. Kamosiyai na tomowa sago kana vava Diyonisiyas, tuna kwanatu badana sago, ma wavine sago kana vava Damarisi ma bade wawaya viya yavata.