Search form

Aposol 18:25

25Namada wawaya gwabisiyai Yesu ina keta akovina iviiya. Ma nuwanuwana kudubinai idimadima. Ma Yesu ivivi sisiyei na maninina kavakava. Ma babataito sago kava iakovi, tuna Jon ina babataito.