Search form

Aposol 19:27

27Weni berana takitaruvai da kokoitau yamoyamona wawayita kata vava ke ina bero ma ita mura ketana ina gudui. Ma ke tuna kava. Bade ita god wavinena Atemis ina taparoro numana ina kiiviberoi. Wekarakava wawaya Eisiya ma dobu ku kudubina kamonai Atemis erurunomei ma takitaruvai da ina vibadana ke ina kovi.”