Search form

Aposol 2:17

17Igiruma da God ivona bo,

‘Mara ina riyariyatawei na Kanumiku ana vonatawei inoru wawaya kudubisi kurisi.

Natunatumi tomotomowa ma wivine ini peroveta da sisiya gwabikuwai ina viiya ma ini debei.

Ana berai da ami yaraga bera mekeyusi ina kita,

ma ami dobodoboro ini matu.