Search form

Aposol 2:23

23Ma God ina nota kudubina namada ivorereghi ikovi da aviyavisina ita tupuwa Yesu kurina. Ma muriyai tami Yesu koviini da wawaya kawakiikiisi kurisi ma ivi vitemi da ku korosi kotuparatui da kovi raboboi.