Search form

Aposol 2:24

24Ma kegha da rabobo ke kovokovoghina da Yesu ita vokikini, iyamna God rabobowai ivi yawasi da ina inivisi na kudubina itatawei.