Search form

Aposol 2:31

31Bera karakava ita tupuwa na David iakovi, tuna kubiine namada ivi sisiyei da Keriso rabobowai ita vomiiri. Ivona bo,

‘God ina Vivinevine Wawayina ke ina kuyowei da karawaga kamonai ina kena,

ma tupuwina ke ina voterei da ina bowa.’”