Search form

Aposol 21:16

16Ma vitumaghana damsi viya Sisariya kamonai yavata kabababa na irutinikai da Nason ina ku numa da nani dobunai kata makai. Tuna Saipras wawaya ma tuna namadani kava ivi karei da Bada ivivi tumaghanei.