Search form

Aposol 21:33

33Ma seri badana inae da Pol ivotani ma seri wawayisi ivonesi da chein ruwa ita piyei da ita patumi. Ma koroto ivi tarakiiyanesi bo, “Weni wawayina na iyai? Ma aviyavisina ibera beroi?”