Search form

Aposol 21:38

38Anotanotai da tam na nani Egypt wawaya, tuna rorova ghaviya ivi karei da ina wawaya 4 tausan irutinisi ma iverau ikiibau ku warere.”