Search form

Aposol 22:28

28Ma seri badana ivona bo, “Taku na mane ghamana avi miiya ma muriyai da Rome iviiniku da i wawaya.”

Ma Pol ivonapotei bo, “Taku na atupuwa da Rome wawaya.”