Search form

Aposol 24:19

19Ma Jiu damsi viya Eisiya kamonai irui ku Jerusalem da Taparoro Numana garina kamonai ikitiku. Ti damsi karako ita pisi wike ku Sisariya da aviyavisina matasiyai ikitai da abera beroi na maghinomuwai iti wavuku.