Search form

Aposol 24:4

4Ke kata kayokayowei da kaninibarim, ma akii kayowana da akii sisiya tupona kava kuti yanei.