Search form

Aposol 24:8

8Ma tam mani kevi tupavirei na kuna panani da aviyavisina kaiwavui na vonavaghata.”