Search form

Aposol 26:18

18tam matasi kuna votawei da nubakutuva ina barei ma ina kiibau ku yasegana. Ma Seitan ina vibadana ina barei ma ina damana God kurina da i bera beroberosi ina notatawei. Ma wawaya ini tumaghaneku na kii gawara God ina wawaya vovokaravisi kamosiyai ina panani.’”