Search form

Aposol 26:28

28Ma Agripa ivi gheviravira da Pol ivonei bo, “Kenotanotai da wekarakava kisisiya na nuwanuwaku kuna tinavirai da ani Keresiyana bo?”