Search form

Aposol 27:34

34Akayokayowei da kota kam da koti rewapana. Ke tarabobo. Ke sago gubaga tapanani.”