Search form

Aposol 28:7

7Ke rabaraba na nuwana kana kiivavo Pobiliyas ina tano ghamana ma ina numa imakamakai. Ipisi ma nuwabiibiiyai irutinikai da ina ku numa ma ikoyagha bubunikai da mara aroba ikovi.