Search form

Aposol 28:8

8Gwabinai kamakamakai na akovina kaviiya da ina mamai na gubagubagina, ininina imuyamuya ma manawa tara iviiya. Pol irui kurina ma inipowana. Ma imana ku tepana iterei da iyawasa.