Search form

Aposol 4:1

Pita da Jon, Sanhidran babadisi maghinosiyai ivi sisiya.

1Pita da Jon ivivi sisiya wawaya kurisi na taparoro babadisi i babada ma Taparoro Numana kana potapota i bada ma Sadusi damsi ipisi.